U bent hier: Home

 

IN DE KIJKER

Inloggen op Smartschool

Al onze ouders hebben deze week een brief per post ontvangen met daarin de logingegevens voor Smartschool.

Omdat de school graag rechtstreeks contact met u opneemt, hebben we besloten dit platform voor ouders en leerlingen open te stellen.

Indien u problemen ondervindt bij het inloggen, kan u altijd de handleiding van Smartschool raadplegen.


(klik op de afbeelding voor de handleiding)

Moest u nog extra ondersteuning nodig hebben, kan u altijd een mailtje sturen naar onze smartschoolbeheerder.

Hoe bereiden wij ons als school voor op de periode na de paasvakantie. En wat betekent dit voor u als ouder?

Beste ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijke(n)


De coronamaatregelen hebben een grote invloed op ons leven. De combinatie van werk, huishouden en opvang is bij momenten erg zwaar. Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode!

Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind (en jou als ouder) staat voor ons voorop. Samen als school en ouders kunnen we de leerlingen goed omringen en begeleiden, zodat zij ondanks alles kunnen blijven leren en groeien.

Hopelijk is de paasvakantie een periode van rust voor jou en je kind. Na de paasvakantie geven we nieuwe leerstof. Je rol als ouder bestaat er in om de juiste context (rust en structuur) te creëren om je kind te laten leren. Een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten helpt hierbij.

De rol van ouders beperkt zich tot het creëren van een goede leercontext voor hun kind. Ze vervangen de leraar niet.

Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, geef de klasleraar of -titularis dan een seintje. (Via bv. Smartschool). In dialoog met jou bekijken we samen wat er aan kan gedaan worden.

Na de paasvakantie:

Tot nu gelden de federale coronamaatregelen tot en met 19 april. De overheid zal beslissen wanneer de lessen terug op school zullen starten. Als de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengd worden, dan schakelen de scholen over op doenbare en haalbare ‘preteaching’, waarbij ook nieuwe leerstof aan bod komt. Wanneer de lessen op school hervatten, komt de leraar nog eens terug op de leerstof en kijkt hij hoever de leerlingen staan.

Als ouder heb je een ondersteunende rol bij ‘preteaching’, je vervangt de leraar niet. Je doet al heel veel als je in de buurt blijft en zorgt voor een rustige en gestructureerde omkadering, terwijl je kind zelfstandig aan de slag gaat.

Wat betekent dit voor onze school?

In de paasvakantie bereiden we met het schoolteam de ‘preteaching’ voor. We gaan na welke leerstof essentieel is voor je kind om naar het volgende jaar over te gaan en welke leerstof kan wegvallen. We zorgen ervoor dat dit voor iedereen doenbaar en haalbaar is.

Als ouder ben je voor ons een belangrijke partner:

  • we zullen je blijven informeren over alle nieuwe ontwikkelingen en we zullen je zoveel mogelijk tips meegeven.
  • we engageren ons om álle leerlingen en ouders mee te blijven nemen. Elke leerling moet kunnen blijven leren.
  • we zullen tijdig en duidelijk communiceren over bijvoorbeeld geplande livesessies (Smartschool).
  • we zorgen ervoor dat leerlingen de instructies op verschillende momenten kunnen bekijken.
  • we zullen de leerlingen die opgevangen worden op school goed omkaderen, zodat zij hun schoolwerk tijdens de opvang kunnen doen. De afspraken voor schoolopvang zijn ongewijzigd.
  • Wij staan altijd open voor je gewaardeerde feedback (we sturen alle leerlingen en ouders hiervoor een uitnodiging om een korte enquête in te vullen)

Meer informatie?

Dominique Gevers

Directeur SBSO Groenlaar