U bent hier: Home » Info

Algemene informatie over onze school

Groenlaar, onze 2e thuis...

Een "laar" is een open plek in een bos.

Groen is de kleur van de hoop, van de lente, van het jonge leven in een ontwakende natuur.

"Groenlaar" is de naam die wij als familienaam gebruiken voor onze scholen voor Buitengewoon Onderwijs; verdoken tussen het groen van het Boomse gemeentepark en het groen van de mooie wijk van de Kleine Landeigendom te Reet.

Toch zijn wij geen groentje meer, want onze school bestaat nu al meer dan 45 jaar. Wij zijn een begrip geworden in het Buitengewoon Onderwijs. Reeds honderden leerlingen liepen hier school en leerden binnen, hun soms beperkte mogelijkheden, een beroep uit te oefenen of gewoon zich te bewegen in de maatschappij, tussen het koortsig drukke gedoe van alledag.

Onze leerlingen worden in kleine groepen ingedeeld. Hierdoor kunnen wij tijdens ons onderwijs- en opvoedingswerk extra aandacht besteden aan de mogelijkheden en de moeilijkheden van elke jongere afzonderlijk.

Onze school

ONDERWIJSNET EN BESTUUR

Onze school behoort tot het GO ! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en tot scholengroep 6 "Rivierenland".

De scholengroep wordt bestuurd door een algemene vergadering, raad van bestuur, een college van directeurs en een algemeen directeur.

Aan de hand van een gemotiveerd advies van het college van directeurs neemt de raad van bestuur alle beleidsbeslissingen. In geval van hoogdringendheid kan de algemeen directeur beslissingen nemen om de belangen van de scholengroep te vrijwaren. Deze beslissingen dienen op de eerstvolgende raad van bestuur te worden voorgelegd, die ze kan herroepen of wijzigen voor zover aan de beslissingen nog geen uitvoering is gegeven.

De algemene vergadering bekrachtigt de begroting, de jaarrekening en de aanstelling van de algemeen directeur door de raad van bestuur.