U bent hier: Home » Info » Doelstellingen

Doelstellingen

Ons Buitengewoon Onderwijs is een volwaardige en noodzakelijke onderwijsvorm, naast het gewoon onderwijs, dat zich richt tot jongens en meisjes vanaf de leeftijd van 13 jaar, die een lichte, matige of ernstige mentale beperking hebben, leermoeilijkheden of sociaal-emotionele stoornissen vertonen, eventueel gecombineerd met een lichamelijke disfunctie.

Deze leerlingen kunnen in het gewone onderwijs meestal niet opgevangen worden.

Ons onderwijs heeft als doel :

  1. Aan deze jongeren een volwaardige opvoeding te geven. Wij trachten een gezond evenwicht te vinden tussen de beroepsgerichte vakken, de algemene vakken (taal, rekenen, maatschappelijke vorming, vrijetijdsvaardigheden), de levensbeschouwelijke vakken, lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten;
  2. Hun persoonlijkheid tot ontwikkeling te brengen en te waarderen;
  3. Hun mentale, fysieke, affectieve en sociale mogelijkheden zoveel mogelijk te ontwikkelen;
  4. Hen voor te bereiden op een later beroepsleven in een normaal of een beschermd arbeidsmilieu, of op een verblijf in een gezinsvervangend tehuis.

Dit doen we door middel van een zoveel als mogelijk geïndividualiseerde aanpak, om te komen tot een zo goed mogelijke integratie in het maatschappelijk milieu, gericht op de bestaande tewerkstellingsmogelijkheden en -kansen.