U bent hier: Home » Info » Opleidingsvormen » OV2

Voor wie?

OPLEIDINGSVORM 2 is bedoeld voor jongeren met een matig verstandelijke beperking (type 2), al dan niet gecombineerd met een lichamelijke beperking (type 4), of voor jongeren met emotionele of gedragsproblemen (type 3), die niet terecht kunnen in het gewone arbeidsmilieu. Ook jongeren met een autismespectrumstoornis (o.m. type 9) kunnen in deze opleidingsvorm terecht. Voor meer info, zie: ‘autiwerking OV1-OV2-OV3’.

Leerlingen kunnen naar school komen uiterlijk tot de leeftijd van 21 jaar. Hierna is er mits gunstig advies van de klassenraad een verlenging mogelijk.

Doel:

Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu. De leerlingen worden dus voorbereid op een bezoldigde tewerkstelling met ondersteuning. Een prestatiegerichte werkhouding is dan ook belangrijk. Daarom wordt er ernstig werk gemaakt van zelfstandigheids-, handvaardigheids-, en arbeidstraining. Lezen, schrijven en rekenen worden vooral functioneel gebruikt ter bevordering van de redzaamheid.
Omdat integreren in de maatschappij zo belangrijk is, krijgen de leerlingen een intens onderricht in het gebruik van het openbaar vervoer en worden er zeer regelmatige bezoeken gebracht aan post, warenhuizen, toneel,...

Organisatie:

Deze opleidingsvorm verloopt in twee fasen:

In fase 1 primeert de redzaamheid en algemene vorming.

 

In fase 2 staat arbeidstraining als voorbereiding op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf centraal.

  

De praktijklokalen benaderen zoveel mogelijk de realiteit. Een lopende band, palettenverplaatsers en tal van gereedschappen zijn handige leermiddelen om hun vaardigheden aan te scherpen.

Jaarlijkse worden instapstages en werkstages georganiseerd in diverse beschermde werkplaatsen uit de regio.

In deze fase 2 hebben we ook een pedagogische eenheid (VOLA) voor potentiële schoolverlaters die heel intens op de tewerkstelling worden voorbereid. Zij krijgen een alternerende opleiding van 2 dagen stage en 3 dagen les op school.

Specifieke informatie over de verschillende pedagogische eenheden is terug te vinden in de ‘capaciteitsverklaring’.

Leerlingen met autisme kunnen terecht in een specifieke autiwerking (diagnose vereist) of in de geïntegreerde werking. Meer informatie hierover is terug te vinden onder: ‘autiwerking OV1-OV2-OV3’.

Info:

Bij orthopedagoog Karen Konings - Tel: 03 888 38 64

Naam (*) E-mailadres (*) Telefoon - GSM nummer (*) Uw vraag - opmerking (*) Controlevraag: 17 + 1 = ? (*) Deze eenvoudige vraag controleert of je geen SPAM-robot bent.
Vul gewoonweg het resultaat van de optelling in.