U bent hier: Home » Info » Opleidingsvormen » OV3

Voor wie?

In OPLEIDINGSVORM 3 worden jongeren met een licht verstandelijke beperking (Basisaanbod of type 1), emotionele of gedragsproblemen (type 3) en/of een lichamelijke beperking (type 4), een autismespectrumstoornis (type 9) voorbereid op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.
Leerlingen kunnen naar school komen uiterlijk tot de leeftijd van 21 jaar. Hierna is er mits toestemming van de klassenraad een verlenging mogelijk. 

Doel:

Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu.

Organisatie:

De leerlingen worden toegelaten vanaf 13 jaar. Opleidingsvorm 3 omvat minimum 5 leerjaren, opgedeeld in 4 fasen die als volgt worden ingedeeld :

1- observatiefase (1 schooljaar)
2- opleidingsfase (minimum 2 schooljaren)
3- kwalificatiefase (minimum 2 schooljaren)
4- integratiefase - ABO (1 schooljaar)

Leerlingen die de 5 leerjaren met succes doormaken en slagen in hun kwalificatieproef, krijgen een getuigschrift beroepsopleiding.

Leerlingen die dit niet behalen, krijgen een attest van gedane studies.

De 4de (laatste) fase is niet verplicht, hoewel deze de kansen op tewerkstelling aanzienlijk verhoogt. Deze fase noemen we de Alternerende Beroeps Opleiding (ABO)
Leerlingen gaan 3 dagen/week werkervaring opdoen in een regulier bedrijf en volgen 2 dagen/week les.

Bij deze fase van het BUSO van OV3 wordt gemikt op een groep jongeren die hun competenties wil ontwikkelen in het kader van de integratiefase van OV3. Met het ABO-project wil men deze leerlingen de kans geven om na de initiële opleiding in onze school één extra jaar te volgen in de vorm van een alternerende opleiding onder het statuut van stagiair. Wanneer de jongere na afloop van dit extra jaar het minimaal vereiste uren aantal behaalt, ontvangt hij/zij een motivatiepremie van 500€. De financiële steun wordt geboden door het ESF (Europees Sociaal Fonds).

Wij bieden tijdens het ABO-jaar een kwaliteitsvolle en krachtige leeromgeving om de vereiste competenties voor vakmanschap te verwerven. De opleiding is alternerend opgebouwd, waarbij de vorming op school en de werkervaring in een regulier bedrijf, op elkaar zijn afgestemd. Dit verloopt planmatig en is op maat volgens de noden en de evolutie van de jongere.
Wij stellen daarbij tot doel dat onze ABO-leerlingen zich ontwikkelen tot jongeren die op het einde dit extra jaar starten met werken op de reguliere arbeidsmarkt en zo veel mogelijk zelfstandigheid verwerven om zich te redden in onze maatschappij.
Onze school richt deze opleiding reeds vele jaren in waardoor wij de ervaring hebben om onze jongeren een duurzame toekomst te bieden. De doorstroomresultaten van de voorbije jaren zijn hiervan het bewijs.

Specifieke informatie over de verschillende pedagogische eenheden is terug te vinden in de ‘capaciteitsverklaring’.

Opleidingen:

  • Interieurbouwer

    

  • Metselaar

    

  • Schilder-decorateur

    

  • Logistiek assistent

  

  • Kappersmedewerker

    

  • Alternerende beroepsopleiding voor alle beroepsrichtingen ( = optioneel )

  

De vakken worden ingedeeld in :

1. Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming (GASV)
In de GASV-vakken komen volgende items aan bod, die uiteraard zoveel mogelijk geïntegreerd worden aangeboden: burgerzin, functionele rekenvaardigheid, functionele taalvaardigheid, gezondheidseducatie, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu-educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden.

2. Beroepsgerichte Vorming (BGV)
De BGV-vakken zijn zeer praktisch gericht en bieden een maximum aan vaardigheden om de mogelijkheid op een tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt te garanderen.

De 3 verplichte fasen :

Het 1ste leerjaar (observatiejaar) biedt de leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken met alle opleidingen binnen opleidingsvorm 3. Zo krijgen zij –naast GASV- van iedere opleiding een aantal uren BGV (Beroepsgerichte Vorming).

In het 2e en 3e leerjaar (de opleidingsfase) wordt er 19 uur besteed aan hun gekozen BGV-opleiding.

In het 4de en 5de leerjaar (de kwalificatiefase) wordt er 19 uur BGV besteed aan de kwalificatietechniek.

Het spreekt vanzelf dat er ook in deze opleidingsvorm maximaal geïndividualiseerd wordt, zowel voor de GASV- als voor de BGV-vakken.

Toekomst:

Er worden gedurende het 4de en 5de jaar stages ingericht die de kansen op tewerkstelling vergroten.

Tijdens het 5de jaar worden onze leerlingen en ouders op de hoogte gebracht over de werking van VDAB. De leerlingen worden collectief ingeschreven als werkzoekenden zodat de beroepsinschakelingstijd kan starten.

Bij de jongeren van de Integratiefase (6de jaar) loopt deze tijd van 1 jaar samen met de opleiding. Leerlingen die na het ABO-jaar niet meteen starten met werken, hebben zo onmiddellijk het recht op een beroepsinschakelingsuitkering.
Bovendien wordt deze groep van schoolverlaters begeleid door VDAB of GTB in hun verdere zoektocht naar werk. Samen met VDAB wordt voor de ABO-leerlingen het recht op een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) in orde gebracht . Deze tegemoetkoming in de loonkost voor de werkgever vergroot aanzienlijk de kansen op werk.

Info:

Bij orthopedagoog Nicki Van Dessel - Tel: 03 888 38 64

Naam (*) E-mailadres (*) Telefoon - GSM nummer (*) Uw vraag of opmerking (*) Controlevraag: 7 + 0 = ? (*) Deze eenvoudige vraag controleert of je geen SPAM-robot bent.
Vul gewoonweg het resultaat van de optelling in.