U bent hier: Home » Info » Opleidingsvormen » OV4

Inleiding

Voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis en een normale verstandelijke begaafdheid is het niet altijd gemakkelijk om de overstap te maken naar een gewone secundaire school. Deze leerlingen hebben soms heel specifieke onderwijsbehoeften of ondersteuningsnoden waardoor zij aangewezen zijn op een meer gespecialiseerd aanbod. GO! SBSO Groenlaar heeft als school voor buitengewoon secundair onderwijs doorheen de jaren op dit vlak heel wat expertise opgebouwd. In samenwerking met scholen van het regulier onderwijs van onze scholengroep willen we starten met een Opleidingsvorm 4 type 9. Door deze vorm van buitengewoon onderwijs te organiseren in en met scholen voor gewoon onderwijs, zijn we er van overtuigd dat dit een haalbare 'opstap' is naar inclusief onderwijs.

Voor wie?

Voor leerlingen die in het bezit zijn van een CLB-verslag dat toegang geeft tot OV4 Type 9 (autismespectrumstoornis zonder verstandelijke beperking).

Het lessenpakket loopt gelijk met dat van het regulier onderwijs maar met bijzondere aandacht voor hun specifieke ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften.

Doel:

Leerlingen behalen in de eerste en tweede graad dezelfde attesten en/of getuigschriften als leerlingen in het regulier onderwijs. Een aantal lesuren worden 'inclusief' gegeven. Dit wil zeggen dat leerlingen op bepaalde momenten les kunnen volgen in een klas van het regulier onderwijs. Op die manier trachten we een volledige inclusie in de 3de graad voor te bereiden.

Organisatie:

In september 2018 zijn we gestart met 2 klassen van de eerste graad.

De A-stroom: gevestigd op de campus van GO! Atheneum Klein Brabant in Bornem.

De B-stroom: gevestigd op Campus Den Biezerd te Niel i.s.m. GO! Middenschool Den Brand.

In september 2019 wordt voor beide stromen een 2de graad opgericht.

Zowel in de A- als in de B-stroom krijgen de leerlingen 4u. SEMINARIE. In deze lessen wordt de focus gelegd op sociale vaardigheden en leren leren. Daarnaast is het ook mogelijk om tijdens deze 'comfort'-uren leerlingen bijkomende uitleg te geven, of verdieping voor bepaalde leerstofonderdelen.

Het klaslokaal wordt ingericht om maximaal tegemoet te kunnen komen aan de ondersteuningsnoden van de leerlingen. Verder zijn er ook diverse hulpmiddelen voorhanden zoals oorbescherming en study buddy's.

We besteden ook extra aandacht aan huiswerk, examens, speeltijden, uitstappen, …

Opleidingen A- stroom 1ste graad:

LESTABEL 1STE JAAR: keuze tussen Latijn of Seminarie

DOEL: op het einde van 1ste jaar volgt de leerling 4u inclusief les in een vak binnen het basispakket.

LESTABEL 2DE JAAR: keuze Latijn of moderne wetenschappen

DOEL: op het einde van het 2de jaar volgt de leerling 9u inclusief les: 5u binnen de gekozen optie (Latijn of moderne wetenschappen) en 4u binnen het basispakket.

Opleidingen B -stroom 1ste graad:

LESTABEL 1STE JAAR:

DOEL: op het einde van het 1ste jaar volgt de leerling 4u inclusief les in een vak binnen het basispakket.

LESTABEL 2DE JAAR (beroepsvoorbereidend leerjaar):

  • kantoor-verkoop / voeding-verzorging

DOEL: op het einde van het 2de jaar volgt de leerling 9u inclusief les binnen het vakonderdeel voeding-verzorging.

Toekomst:

Leerlingen kunnen de 1ste en 2de graad binnen OV4 volgen. Op die manier worden de leerlingen zo goed mogelijk begeleid en voorbereid op een volledige instroom in het regulier onderwijs vanaf de 3de graad.

Leerlingen die doorstromen naar het ASO worden via OV4 voorbereid op verder studeren (doorstroomfinaliteit), leerlingen die een richting binnen BSO volgen, worden voorbereid op een tewerkstelling in het normaal economisch circuit (arbeidsmarktfinaliteit).

Info:

Bij orthopedagoog Ans Vercammen - Tel: 0468 58 37 99

Naam (*) E-mailadres (*) Telefoon - GSM nummer (*) Uw vraag of opmerking (*) Controlevraag: 9 + 0 = ? (*) Deze eenvoudige vraag controleert of je geen SPAM-robot bent.
Vul gewoonweg het resultaat van de optelling in.