U bent hier: Home » Info » Opleidingsvormen » OV4

Inleiding

Voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis en een normale verstandelijke begaafdheid is het niet altijd gemakkelijk om de overstap te maken naar een gewone secundaire school. Deze leerlingen hebben soms heel specifieke onderwijsbehoeften of ondersteuningsnoden waardoor zij aangewezen zijn op een meer gespecialiseerd aanbod. GO! SBSO Groenlaar heeft als school voor buitengewoon secundair onderwijs doorheen de jaren op dit vlak heel wat expertise opgebouwd. In samenwerking met scholen van het regulier onderwijs van onze scholengroep willen we starten met een Opleidingsvorm 4 type 9. Door deze vorm van buitengewoon onderwijs te organiseren in en met scholen voor gewoon onderwijs, zijn we er van overtuigd dat dit een haalbare 'opstap' is naar inclusief onderwijs.

Voor wie?

Voor leerlingen die in het bezit zijn van een CLB-verslag dat toegang geeft tot OV4 Type 9 (autismespectrumstoornis zonder verstandelijke beperking).

Het lessenpakket loopt gelijk met dat van het regulier onderwijs maar met bijzondere aandacht voor hun specifieke ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften.

Doel:

Leerlingen behalen in de eerste en tweede graad dezelfde attesten en/of getuigschriften als leerlingen in het regulier onderwijs. Een aantal lesuren worden 'inclusief' gegeven. Dit wil zeggen dat leerlingen op bepaalde momenten les kunnen volgen in een klas van het regulier onderwijs. Op die manier trachten we een volledige inclusie in de 3de graad voor te bereiden.

Organisatie:

De A-stroom: gevestigd op de campus van GO! Atheneum Klein Brabant in Bornem.

De B-stroom: gevestigd op Campus Den Biezerd te Niel i.s.m. GO! Middenschool Den Brand.

De klaslokalen worden ingericht om maximaal tegemoet te kunnen komen aan de ondersteuningsnoden van de leerlingen. Verder zijn er ook diverse hulpmiddelen voorhanden zoals oorbescherming en study buddy's.

We besteden ook extra aandacht aan huiswerk, examens, speeltijden, uitstappen, …
 

Opleidingen A-stroom 1ste graad:

Lestabel 1ste jaar: basisvorming + 5u keuzegedeelte

* Verkennen / leren en leven
** Remedieren en verdiepen

DOEL: de leerlingen van het 1ste jaar volgen 4u inclusief les met ondersteuning vanuit OV4 binnen de FLEX-uren.

Lestabel 2de jaar: basisvorming + 4u specifiek moderne wetenschappen + 2u tools/seminarie

DOEL: de leerlingen van het 2de jaren volgen 6u inclusief les met ondersteuning vanuit OV4: 2u natuurwetenschappen, 2u SEI en 2u Wetenschappelijk werk.

Opleidingen A-stroom 2de graad:

Lestabel 3de jaar: basisvorming + specifiek gedeelte “Techniek-Wetenschappen” + complementair gedeelte “actief burgerschap”/seminarie


DOEL: de leerlingen van het 3de jaar volgen 15u inclusief les met ondersteuning vanuit OV4: 2u biologie, 6u chemie en 6u fysica.

Opleidingen B-stroom 1ste graad:

Lestabel 1ste jaar: basisvorming + 5u keuzegedeelte

DOEL: op het einde van het 1ste jaar volgen de leerlingen 4u inclusief les met ondersteuning vanuit OV4: 2u Engels en 2u Frans.

Lestabel 2de jaar (beroepsvoorbereidend leerjaar): kantoor-verkoop / voeding-verzorging

DOEL: de leerlingen van het 2de jaar volgen 9u inclusief les voeding-verzorging met ondersteuning vanuit OV4.

Opleidingen B-stroom 2de graad:

Lestabel 3de jaar kantoor: basisvorming + optie


 

DOEL: de leerlingen van het 3de jaar volgen 15u inclusief les voor alle kantoorspecifieke vakken met ondersteuning vanuit OV4.

Toekomst:

Leerlingen kunnen de 1ste en 2de graad binnen OV4 volgen. Op die manier worden de leerlingen zo goed mogelijk begeleid en voorbereid op een volledige instroom in het regulier onderwijs vanaf de 3de graad.

Leerlingen uit het ASO worden via OV4 voorbereid op zowel hoger onderwijs als een rechtstreekse intrede op de arbeidsmarkt (dubbele finaliteit), leerlingen die een richting binnen BSO volgen, worden voorbereid op een tewerkstelling in het normaal economisch circuit (finaliteit arbeidsmarkt).
 

Info:

Bij orthopedagoog Anneleen de Vos - Tel: 0468 58 37 99

Naam (*) E-mailadres (*) Telefoon - GSM nummer (*) Uw vraag of opmerking (*) Controlevraag: 30 + 0 = ? (*) Deze eenvoudige vraag controleert of je geen SPAM-robot bent.
Vul gewoonweg het resultaat van de optelling in.